2022 har varit ett händelserikt år för oss alla

Vad gäller roliga aktiviteter så var CFFFs 20-årsjubileum i maj ett sådant! Det var välbesökt och det var glädjande att kunna blicka tillbaka på vad vi gjort under våra 22 år, men även att göra en spännande utblick mot framtiden. Under året har vi haft frukostmöten om bland annat LFM 30, Varvstaden, om hur vi […]

Stadsutvecklingspodden

CFFF samarbetar med Institutet för hållbar stadsutveckling, en samverkansplattform som drivs till lika delar av Malmö universitet och Malmö stad. ISU producerar Stadsutvecklingspodden, som du kan läsa mer om och lyssna på här. Du hittar den också där du brukar lyssna på poddar. För att inte missa några avsnitt kan du följa podden på Linkedin.

I samarbete med CFFF – Ny forskarskola med fokus på återbruk och hållbar renovering

Våren 2023 startar forskarskolan ASSURE – Adaptation of urban Space through SUstainable REgeneration. Åtta doktorander kommer att knytas till RISE eller till något av de tre deltagande lärosätena: Malmö universitet, Lunds Tekniska Högskola och Campus Gotland, vid Uppsala universitet. Satsningen finansieras med stöd av Formas, ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. – Doktoranderna ska undersöka utmaningar som […]

2022 års stipendier för bästa examensarbeten utdelade

CFFF:s stipendier för väl utförda examensarbeten, både på kandidat- och mastersnivå, delades ut på frukostmötet den 24 november. Tre av fyra stipendiater var på plats och berättade helt kort om sina arbeten.  Stipendiet på kandidatnivå delades ut till Filip Juhlin och Andreas Olsson, vid Malmö universitet, där Peter Karpestam var deras handledare. Deras examensarbete, Styrmedel och […]

Hur skapar vi – tillsammans – fastigheter som drivs och förvaltas klimatneutralt?

Att skriva under ett avtal om att göra sin verksamhet klimatneutral är en sak. Att ta sig an uppgiften i praktiken är något annat. Vid CFFF:s frukostmöte i slutet av november berättade Madeleine Nobis från Liljewall om den gemensamma vägen mot LFM30:s mål.  Liljewall arbetar med vardagsarkitektur och har varit en del av LFM30 (Lokal […]