Sammanfattning från frukostmöte 14 oktober 2015

Frukostmötet den 14 oktober hade temat “Utveckling och användning av K-märkta byggnader”

Utvecklingsledare Peter Palm hälsar välkomna till den grå-regniga morgonens frukostmöte. Syskonen Nina och Martin Karyd inleder med att berätta om sin bakgrund i fastighetsbranschen, för att slutligen landa sin dröm om Malmö Saluhall. En dröm, en idé, ett projekt som nu förverkligas.

Malmö Saluhall ska etableras i ett gammalt godsmagasin som nu byggs om till en klassisk saluhall med modern känsla. Eftersom det är en kulturminnesmärkt byggnad, har man ett djupt samarbete med stadsantikvarien i Malmö Stad. Det har sedan tidigare rivits ut en del tidigare interiör, men tegelskalet är original. Exteriören kommer i största möjliga utsträckning bevara den ursprungliga känslan med medvetna materialval.

Godsmagasinets läge på Södra Neptunigatan är ett ”framtidsläge vid det planerade kanalstråket” säger Martin Karyd. Maten ska beredas till stor del på plats, men målet är att alla matkassens basvaror ska kunna inhandlas under samma tak. Det ska hända saker och inte bara vara kulisser. Visionen är ett himmelrike för matälskare.

När morgonen ljusnat något fortsätter vi resan längs med kulturminnesskyddade byggnader. Christian Andersen, strategisk filantrop från RealDania, ger oss insikter och erfarenheter från Danmarks gällande användning och utveckling av kulturminnesskyddade byggnader.

RealDania arbetar både med förvaltning av befintliga byggnader samt nyanvändning av äldre byggnader. Byggnader som är konstruerade för ett visst ändamål kan oftast utvecklas till nya funktioner inom samma bransch. Transformationen av äldre byggnader tar ofta lång tid, vilket gör att det ses som en risk vid investeringar. Här kan RealDania gå in och stötta med ekonomiska medel.

Mätning av värdet på kulturminnesskyddade byggnader är alltid svårt. Ett exempel är en av Danmarks äldsta städer, där man försökte kvantifiera det sammanlagda värdet för stadens gamla byggnader och stadskärna. Resultatet visar att turismintäkterna ökar, kommunen får extra intäkter för bevarandet av byggnaderna samt en ökad sysselsättning i staden. En miljö med många kulturminnesskyddade byggnader fungerar som en hävstång för värdet på alla byggnader i närområdet.

Peter Palm avslutar mötet och påminner om kommande frukostmöte den 25 november 2015 med temat ”Uppsägning av lokaler och arrenden”, som presenteras av Viviénne Dahlstrand och Johanna Stenmann på Trägårdh advokatbyrå