Med ett driv att förmedla kunskap, kontakter och förebilder

Hon gillar att ha mycket på gång, är orädd och bra på att se sammanhang. Det har gjort henne öppen inför nya utmaningar och för att bredda sin kompetens. Möt Ann-Charlotte Lyvall – programansvarig för Malmö universitets kandidatprogram Fastighetsföretagande och engagerad inom CFFF.

– Att vara programansvarig innebär ett förtroende att hålla samman och utveckla utbildningsprogrammet och samtidigt se till att undervisningen är forskningsbaserad. Jag tycker också att det är så roligt att få möta studenterna när de börjar hos oss och att få följa dem under utbildningen och i deras fortsatta utveckling, säger Ann-Charlotte Lyvall.

Ann-Charlotte Lyvall, Malmö universitet

Uppdraget som programansvarig är omväxlande och ger Ann-Charlotte god inblick i olika akademiska miljöer, men även många externa utblickar och kontakter. 

– Jag uppskattar mycket mina kontakter med fastighetsbranschen, som starkt bidrar till att jag kan vara med och driva utvecklingen av programmet. Det har varit väldigt spännande att se branschen utvecklas till att i dag vara en viktig samhällsaktör. Jag tar också del av den forskning som bedrivs inom vår enhet på universitetet, Fastighetsvetenskap. Att vara en del av ett välfungerande lärarlag och få hålla ihop alla trådar med dem, forskarna, studenterna och branschen gör mitt arbete väldigt roligt!

Det går att urskilja flera röda trådar genom Ann-Charlottes yrkesliv: internationell ekonomi och företagsekonomi samt ett intresse för språk och lärande. Kombinerat med en bred erfarenhet av fastighetsbranschen. Under karriärens gång har hon inte varit rädd för att pröva nytt eller byta bana, vilket hela tiden har lett henne framåt.

– Jag har ett starkt intresse av att utvecklas, att se möjligheter och att göra nya saker, vilket jag har haft stor nytta av i mitt yrkesliv, säger hon.

Internationell ekonomi i Lund
Efter studentexamen läste Ann-Charlotte internationell ekonomi med tyska, vid Lunds universitet. Några år efter examen fick hon chansen att arbeta inom fastighetsbranschen, under två intensiva år i London.

– Det här var mitt i fastighetsboomen och jag fick ett jobb på ett svenskt fastighetsföretag, som byggde en stor kontorsfastighet vid Elephant & Castle och samtidigt renoverade några mindre lägenhetshotell. Det var en väldig roligt och speciell tid att vara i London. Svenska fastighetsföretag investerade otroliga summor, vilket krävde kontakter med jurister, finansbolag, marknadsföringsbyråer och byggbolag. Jag fick stor inblick i fastighetsbranschen, lärde mig massor och träffade mycket folk, säger hon.

Bank-, finans- och fastighetskrisen låg dock runt hörnet och lurade. När Ann-Charlotte återvände till Sverige var läget dystert och möjligheterna till arbete inom fastighetsbranschen inte längre lika goda. 

Lärare i företagsekonomi
– Då valde jag att växla bana och bli lärare i företagsekonomi. Det var roligt och jag trivdes så bra! Den här tiden lade grunden för min syn på lärande, säger Ann-Charlotte.

Parallellt med lärarjobbet fick hon kontakt med Gleerups förlag, vilket ledde till att Ann-Charlotte skrev en lärobok i internationell ekonomi, som använts i 20 år. 2004 fick hon ett vikariat på Malmö högskola, som lärare i företagsekonomi för högskoleingenjörer och studenter på fastighetsprogrammen.

– Det verkade roligt och jag ville gärna fortsätta undervisa. 2005 blev jag tillsvidareanställd och sedan dess har jag arbetat på Malmö universitet, säger hon.

Ann-Charlotte undervisar på programmen Fastighetsföretagande och Fastighetsförmedling. Hon är också kursansvarig, bland annat för de kurser som handlar om service management och kundfokuserad fastighetsförvaltning, två ämnen som ligger henne varmt om hjärtat. Hon har även deltagit i forskningsprojekt och ansvarar sedan 2008 alltså för programmet i Fastighetsföretagande. 

CFFF:s mentorprogram
Under många år har Ann-Charlotte också varit en aktiv del av CFFF, bland annat som utvecklingsledare. Hon var bland annat drivande vid starten av det mentorprogram som binder ihop CFFF och fastighetsstudenterna. Många av CFFF:s medlemmar är och har varit mentorer, en hel del ända sedan programmet startade.

– Många studenter hör av sig när de arbetat ett tag och frågar om de får vara mentorer. De vill kunna ge något tillbaka och det känns så roligt. Det är viktigt med kunskap, kontakter och förebilder, säger Ann-Charlotte.

Ann-Charlotte har även en del förtroendeuppdrag: hon sitter i kursnämnden på Institutionen för urbana studier, i utbildningsnämnden för Fakulteten för kultur och samhälle samt deltar i arbetet med att ta fram universitetets nya strategi för 2023 – 2025. 

Högskolepedagogik på Malmö universitet
Sist men verkligen inte minst, inledde hon hösten 2020 masterstudier i högskolepedagogik: Teaching and Learning in Higher Education. En halvfartsutbildning på Malmö universitet.

– Den fördjupning som utbildningen ger kan jag ta med mig i allt jag gör. Det som är spännande är att den digitala undervisningssituationen har lett till ett ökat intresse just för pedagogik i högre utbildning. Jag är nyfiken på vad det kommer att leda till när det gäller undervisning i framtiden, säger Ann-Charlotte.

/Lotta Solding