Nätverk för boende och välfärd

Nätverk för boende och välfärd är ett nationellt tvärvetenskapligt nätverk som samlar såväl forskare som praktiker och andra aktörer som på olika sätt arbetar med sociala aspekter av bostadsförsörjningen. Syftet är att bidra till samverkan och kunskapsutbyte, och inom ramen för nätverket hålls en digital seminarieserie samt ett större årligt återkommande evenemang.  Medlemskap är individuellt och kostnadsfritt, […]

Business Arena-föredrag om digitala tvillingar blir CMB-frukost

Nu i början av november skulle vi, i samarbete med KTH, CMB och Lunds universitet ha arrangerat ett fördjupningsseminarium om digitala tvillingar på Business Arena i Göteborg. Nu görs om konceptet om något så att ni alla får chansen att höra Chalmers professor Christian Koch, berätta om Digital Twin Cities Center och ge konkreta exempel på möjligheterna […]

Hur industrialiserar vi återvinning och återbruk?

Sammanfattning av årsmöte2020-09-24.Den 24 september arrangerade CFFF höstens första frukostmöte med cirkulär ekonomi, återvinning och återbruk på agendan. Mats Torring, affärsutvecklare på Stena Recycling, gav oss intressanta inblickar i en bransch under utveckling. En tydlig infrastruktur och bra kommunikation var enligt honom viktiga nycklar för att få området att ta nästa steg.  Stenakoncernens återvinningsverksamhet är […]

Co-working – vad vill användaren ha?

I samarbete med CMB i Göteborg erbjuds CFFF:s medlemmar nu att även delta i CMBS:s frukostmöten! Den 2 oktober handlar det om Co-working – vad vill användaren ha?  I världen har antalet coworkingmedlemmar ökat lavinartat under de senaste åren. En trend som blivit allt tydligare även i Sverige där coworking har framställts som ett hållbart alternativ till det traditionella kontoret. […]

Tekniska problem

Vi har just nu tekniska problem i första hand på sidorna om CFFF och styrelsen samt stipendiesidan. Vi beklagar detta och arbete pågår.