Med ett tydligt uppdrag – att upplysa och skapa förändring

Energifrågor, återbruk och cirkularitet löper som en röd tråd genom Ulla Jansons studier, yrkesliv och forskning. Ämnen och kunskap som i dag är mer efterfrågade än någonsin. Hennes egen drivkraft utgår från en mycket konkret fråga – varför tar vi inte bättre hand om vår planet? – Jag älskar den här planeten! Jag älskar naturen, […]

2022 har varit ett händelserikt år för oss alla

Vad gäller roliga aktiviteter så var CFFFs 20-årsjubileum i maj ett sådant! Det var välbesökt och det var glädjande att kunna blicka tillbaka på vad vi gjort under våra 22 år, men även att göra en spännande utblick mot framtiden. Under året har vi haft frukostmöten om bland annat LFM 30, Varvstaden, om hur vi […]

Stadsutvecklingspodden

CFFF samarbetar med Institutet för hållbar stadsutveckling, en samverkansplattform som drivs till lika delar av Malmö universitet och Malmö stad. ISU producerar Stadsutvecklingspodden, som du kan läsa mer om och lyssna på här. Du hittar den också där du brukar lyssna på poddar. För att inte missa några avsnitt kan du följa podden på Linkedin.

I samarbete med CFFF – Ny forskarskola med fokus på återbruk och hållbar renovering

Våren 2023 startar forskarskolan ASSURE – Adaptation of urban Space through SUstainable REgeneration. Åtta doktorander kommer att knytas till RISE eller till något av de tre deltagande lärosätena: Malmö universitet, Lunds Tekniska Högskola och Campus Gotland, vid Uppsala universitet. Satsningen finansieras med stöd av Formas, ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. – Doktoranderna ska undersöka utmaningar som […]

Vill bidra till ökad hållbarhet inom det befintliga fastighetsbeståndet

Marie Persson är vd på Volito Fastigheter och valdes in i CFFF:s styrelse i juni 2022. En fråga som hon gärna ägnar lite extra uppmärksamhet är hållbarhet inom det befintliga fastighetsbeståndet. Att få större inblick inom både utbildning och forskning om fastigheter ser hon också fram emot. – Jag är relativt ny inom förvaltning. Sedan […]