Hon vill bidra till en mer hållbar fastighetsbransch

Riikka Kyrö är universitetslektor i fastighetsvetenskap på Lunds Tekniska Högskola. Hon drivs av att öka medvetenheten om hållbarhet inom fastighetsbranschen och menar att hon har fler möjligheter till det nu än när hon arbetade inom näringslivet.  – Genom de studenter jag möter och via den forskning som jag publicerar kan jag vara med och påverka […]

Frukostmöte 25 november: Bostadsrätten som upplåtelseform – hur är det med rättssäkerhet och riskexponering?

Välkomna till höstens sista frukostmöte och som denna gång sker på plats i Malmö universitets lokaler! Frukostmötet handlar om bostadsrätten som upplåtelseform och hur det är med rättssäkerhet och riskexponering. Morgonens talare är Lisa Renntun, chef Medlem och Juridik HSB Malmö, och Ola Jingryd, lektor vid Malmö universitet. Datum och tid: 25 november kl. 8.00-9.00, […]

Boklansering

Hur fastigheter värderas är inte enbart en fråga för fastighetsvärderare, utan får också konsekvenser för bostadspolitiken. Dessutom behövs en ökad kunskap om hur redovisningslagar stiftas på EU-nivå. Det är två av slutsatserna i Stig Westerdahls nya bok Det självspelande pianot. Kalkylerna och kapitalet som skapar Sveriges bostadskris. – Frågor som rör bostäders värdering måste upp på […]

Driven av vilja att bidra och att inte ha tråkigt

Att det var just fastighetsvetenskap hon skulle studera var lite av en slump. Men sedan beslutet togs har Rebecka Lundgren klarat av en kandidatexamen, två mastersexamina samt en rad fastighetsförvaltande tjänster inom offentlig sektor, i Sverige och Nya Zealand. I dag är hon doktorand och forskningsledare på LTH, inom forskningsprojektet SHORE. Efter en kurs i […]

2021 års mentorsstipendiat: Sebastian Ekstam

På CFFF:s frukostmöte den 30 september delades årets mentorsstipendium ut, till Sebastian Ekstam. Han arbetar på Malmö stadsfastigheter där han är sektionschef, med ansvar för stadens förskolor. ”Utvecklingen med mentorsstipendiet ska bli jättekul. Jag ser fram emot att få fler perspektiv på mitt arbete och att få möjlighet att bolla mina tankar med en extern […]