Styrelse

Ordförande
Lotta Strömgren Jönsson          

YCAP AB
lotta@ycap.se

Håkan Thulin
Exloateringschef, Malmö stad
hakan.thulin@malmo.se

Sofia Tholérus      
Projektutvecklare Ikano Kontor
sofia.tholerus@ikano.se

Erik Sjöstedt
Affärsområdeschef handel, Vasakronan
eric.sjostedt@vasakronan.se

Unni Solbe
VD, Stena Fastigheter

Michael Carlsson
VD, HSB Malmö
michael.carlsson@hsb.malmo.se

Jenny Moberg
Analyschef, Wilhborgs Fastigheter AB
jenny.moberg@wihlborgs.se

Helena Bohman
Lektor, Malmö högskola
helena.bohman@mah.se

Stefan Olander
Tekn. dr., LTH
stefan.olander@bekon.lth.se

Valberedning:
Jarl Olsson, Catella
Kjell Åkesson, Stena Fastigheter